Y&E Incasso is als incassobureau gespecialiseerd in de invordering van achterstallige bijdragen in de lasten van de mede-eigendom.

Tengevolge van toenemende betalingsachterstand en daaruitvolgende liquiditeitsproblemen, kan de goede werking van appartementsgebouwen in het gedrang komen..

Door nauwgezette dossieropvolging, zal Y&E Incasso dan ook zo snel mogelijk de achterstallige bedragen voor de vereniging van mede-eigenaars innen, indien nodig via gerechtelijke weg.

Start

  1. Gegevens gebouw

  2. Gegevens syndicus

  3. Gegevens schuldenaar

  4. Upload